Hiện chúng tôi có quan hệ đối tác tại 115 địa điểm khác nhau trên toàn thế giới, làm việc với những người đến từ nhiều nền văn hóa và nguồn gốc phong phú.

Tại GrainPro, chúng tôi tin rằng thông qua sự hợp tác và lợi ích chung, có thể đạt được một hệ thống quản lý sau thu hoạch bền vững và cuối cùng là tiến bộ cho tất cả mọi người.

Công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng các hàng hóa có giá trị của bạn được xử lý trong môi trường không ẩm ướt, không côn trùng và không nấm mốc.

Làm việc thông qua quan hệ đối tác với nhiều công ty khác nhau mang đến cho chúng ta góc nhìn 360°. Chúng tôi hỗ trợ, giải quyết, giao tiếp, sáng tạo và đổi mới. Chúng tôi đặt mục tiêu ưu tiên các nhu cầu của khách hàng và giải quyết các vấn đề xuất phát trực tiếp từ bạn. Sự tham gia của khách hàng là rất quan trọng vì chúng tôi biết rằng với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể thực hiện lời hứa của mình tốt hơn.

Chúng tôi mong muốn lồng ghép các hoạt động bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua quan hệ đối tác và hợp tác.

Tại GrainPro, chúng tôi coi trọng tính toàn diện và cố gắng mang lại cơ hội thành công cho tất cả các bên liên quan; có thể là nông dân, thương nhân và thậm chí cả nhân viên của chúng tôi.